Plovdiv City park 2 Следвай мечтите си...

Под наем

Описание Секция Етаж Площ Тип Статус
        Магазин 1 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 299.24 62.08 361.32 Отдаден
        Магазин 2 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 88.61 18.38 106.99 Отдаден
        Магазин 3 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 102.17 21.20 123.37 Отдаден
        Магазин 8 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 121.09 25.12 146.21 Резервиран
        Магазин 9 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 113.95 23.64 137.59 Свободен
        Магазин 4 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Б 1 284.72 59.16 343.88 Свободен
        Магазин 5 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Б 1 58.73 12.20 70.93 Отдаден
        Магазин 6 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Б 1 159.94 33.23 193.17 Резервиран
        Магазин 7 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Б 1 149.26 31.01 180.27 Резервиран
        Магазин 10 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи В 1 109.18 22.56 131.74 Отдаден
        Магазин 11 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи В 1 267.89 55.35 323.24 Свободен
        Магазин 18 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи В 1 298.12 61.60 359.72 Свободен
        Магазин 12 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Г 1 381.22 76.38 457.60 Отдаден
        Магазин 13 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Г 1 70.12 14.05 84.17 Отдаден
        Магазин 17 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Г 1 194.10 38.89 232.99 Свободен
        Магазин 14 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Д 1 180.25 34.73 214.98 Отдаден
        Магазин 15 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Д 1 103.23 19.89 123.12 Отдаден
        Магазин 16 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Д 1 421.31 81.19 502.50 Отдаден