Plovdiv City park 2 Следвай мечтите си...

Търсене по критерии

Описание Тип Секция Етаж Площ Общи части Обща площ Статус
        Магазин 1 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 299.24 62.08 361.32 Отдаден
        Магазин 2 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 88.61 18.38 106.99 Отдаден
        Магазин 3 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 102.17 21.20 123.37 Отдаден
        Магазин 8 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 121.09 25.12 146.21 Резервиран
        Магазин 9 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи А 1 113.95 23.64 137.59 Свободен
        Апартамент 1 - обзаведен Дневна-трапезария, 2 Спални, Баня+WC, WC, 2 Тераси + Изба А01 2 спални А 2 85.35 15.69 101.04 Продаден
        Апартамент 2 - обзаведен Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 2 89.43 16.44 105.87 Продаден
        Апартамент 3 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А03 1 спалня А 2 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 4 - обзаведен Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А44 1 спалня А 2 57.60 10.59 68.19 Продаден
        Апартамент 5 - обзаведен Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А05 1 спалня А 2 54.36 9.99 64.35 Продаден
        Апартамент 6 - обзаведен Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А06 студио А 2 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Апартамент 7 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, 2 тераси + Изба А07 2 спални А 3 85.35 15.69 101.04 Продаден
        Апартамент 8 Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 3 89.43 16.44 105.87 Продаден
        Апартамент 9 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А09 1 спалня А 3 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 10 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А10 1 спалня А 3 57.60 10.59 68.19 Продаден
        Апартамент 11 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А11 1 спалня А 3 54.36 9.99 64.35 Продаден
        Апартамент 12 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А12 студио А 3 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Апартамент 13 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, 2 Тераси + Изба А13 2 спални А 4 92.02 16.91 108.93 Продаден
        Апартамент 14 Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 4 96.10 17.66 113.76 Продаден
        Апартамент 15 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А15 1 спалня А 4 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 16 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А16 1 спалня А 4 57.60 10.59 68.19 Продаден
        Апартамент 17 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А17 1 спалня А 4 54.36 9.99 64.35 Продаден
        Апартамент 18 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А18 студио А 4 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Апартамент 19 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, 2 Тераси + Изба А19 2 спални А 5, 85.35 15.69 101.04 Продаден
        Апартамент 20 Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 5, 89.43 16.44 105.87 Продаден
        Апартамент 21 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А21 1 спалня А 5, 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 22 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А22 1 спалня А 5, 57.60 10.59 68.19 Продаден
        Апартамент 23 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А23 1 спалня А 5, 54.36 9.99 64.35 Продаден
        Апартамент 24 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А24 студио А 5, 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Апартамент 25 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, 2 Тераси + Изба А25 2 спални А 6 92.02 16.91 108.93 Продаден
        Апартамент 26 Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 6 96.10 17.66 113.76 Продаден
        Апартамент 27 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А27 1 спалня А 6 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 28 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А28 1 спалня А 6 57.60 10.59 68.19 Продаден
        Апартамент 29 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А29 1 спалня А 6 54.36 9.99 64.35 Продаден
        Апартамент 30 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А30 студио А 6 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Апартамент 31 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, 2 Тераси + Изба А31 2 спални А 7 85.35 15.69 101.04 Продаден
        Апартамент 32 Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 7 89.43 16.44 105.87 Продаден
        Апартамент 33 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А33 1 спалня А 7 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 34 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А34 1 спалня А 7 57.60 10.59 68.19 Продаден
        Апартамент 35 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А35 1 спалня А 7 54.36 9.99 64.35 Продаден
        Апартамент 36 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А36 студио А 7 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Апартамент 37 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, 2 Тераси + Изба А37 2 спални А 8 92.02 16.91 108.93 Продаден
        Апартамент 38 Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 8 96.10 17.66 113.76 Продаден
        Апартамент 39 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А39 1 спалня А 8 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 40 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А40 1 спалня А 8 57.60 10.59 68.19 Продаден
        Апартамент 41 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А41 1 спалня А 8 54.36 9.99 64.35 Продаден
        Апартамент 42 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А42 студио А 8 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Апартамент 43 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, 2 Тераси + Изба А43 2 спални А 9 85.35 15.69 101.04 Продаден
        Апартамент 44 Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 9 89.43 16.44 105.87 Продаден
        Апартамент 45 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А02 1 спалня А 9 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 46 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А26 1 спалня А 9 57.60 10.59 68.19 Продаден
        Апартамент 47 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А14 1 спалня А 9 54.36 9.99 64.35 Продаден
        Апартамент 48 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А08 студио А 9 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Апартамент 49 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, 2 Тераси + Изба А04 2 спални А 10 92.02 16.91 108.93 Продаден
        Апартамент 50 Дневна-трапезария, 2 Спални, Склад, Б+WC, WC, 2 Тераси 2 спални А 10 96.10 17.66 113.76 Резервиран
        Апартамент 51 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А20 1 спалня А 10 55.07 10.12 65.19 Продаден
        Апартамент 52 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба А32 1 спалня А 10 77.36 14.22 91.58 Продаден
        Апартамент 53 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба А38 студио А 10 32.49 5.97 38.46 Продаден
        Магазин 4 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Б 1 284.72 59.16 343.88 Свободен
        Магазин 5 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Б 1 58.73 12.20 70.93 Отдаден
        Магазин 6 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Б 1 159.94 33.23 193.17 Резервиран
        Магазин 7 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Б 1 149.26 31.01 180.27 Резервиран
        Апартамент 1 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б01 1 спалня Б 2 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 2 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б02 1 спалня Б 2 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 3 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б03 1 спалня Б 2 54.39 11.30 65.69 Продаден
        Апартамент 4 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б04 1 спалня Б 2 57.30 11.91 69.21 Продаден
        Апартамент 5 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Б05 2 спални Б 2 85.53 17.77 103.30 Продаден
        Апартамент 6 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б06 1 спалня Б 3 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 7 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б07 1 спалня Б 3 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 8 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б08 1 спалня Б 3 54.39 11.30 65.69 Продаден
        Апартамент 9 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б09 1 спалня Б 3 57.30 11.91 69.21 Продаден
        Апартамент 10 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Б10 2 спални Б 3 85.53 17.77 103.30 Продаден
        Апартамент 11 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б11 1 спалня Б 4 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 12 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б12 1 спалня Б 4 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 13 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б13 1 спалня Б 4 54.39 11.30 65.69 Продаден
        Апартамент 14 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б14 1 спалня Б 4 57.30 11.91 69.21 Продаден
        Апартамент 15 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Б15 2 спални Б 4 85.53 17.77 103.30 Продаден
        Апартамент 16 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б16 1 спалня Б 5 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 17 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б17 1 спалня Б 5 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 18 Дневна-трапезария, спалня, б-wc, тераса + Изба Б18 1 спалня Б 5 54.39 11.30 65.69 Продаден
        Апартамент 19 Дневна-трапезария, спалня, б-wc, тераса + Изба Б19 1 спалня Б 5 57.30 11.91 69.21 Продаден
        Апартамент 20 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Б20 2 спални Б 5 85.53 17.77 103.30 Продаден
        Апартамент 21 Дневна-трапезария, спалня, б-wc, тераса + Изба Б21 1 спалня Б 6 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 22 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б22 1 спалня Б 6 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 23 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б23 1 спалня Б 6 54.39 11.30 65.69 Продаден
        Апартамент 24 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б24 1 спалня Б 6 57.30 11.91 69.21 Продаден
        Апартамент 25 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Б25 2 спални Б 6 85.53 17.77 103.30 Продаден
        Апартамент 26 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б26 1 спалня Б 7 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 27 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б27 1 спалня Б 7 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 28 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б28 1 спалня Б 7 54.39 11.30 65.69 Продаден
        Апартамент 29 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б29 1 спалня Б 7 57.30 11.91 69.21 Продаден
        Апартамент 30 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Б30 2 спални Б 7 85.53 17.77 103.30 Продаден
        Апартамент 31 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б31 1 спалня Б 8 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 32 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б32 1 спалня Б 8 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 33 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б33 1 спалня Б 8 54.39 11.30 65.69 Продаден
        Апартамент 34 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б34 1 спалня Б 8 57.30 11.91 69.21 Продаден
        Апартамент 35 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Б35 2 спални Б 8 85.53 17.77 103.30 Продаден
        Апартамент 36 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б36 1 спалня Б 9 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 37 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б37 2 спални Б 9 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 38 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б46 1 спалня Б 9 54.39 11.30 65.69 Продаден
        Апартамент 39 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б39 1 спалня Б 9 57.30 11.91 69.21 Продаден
        Апартамент 40 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Б40 2 спални Б 9 85.53 17.77 103.30 Продаден
        Апартамент 41 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б41 1 спалня Б 10 49.96 10.38 60.34 Продаден
        Апартамент 42 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б42 1 спалня Б 10 61.34 12.74 74.08 Продаден
        Апартамент 43 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба Б43 2 спални Б 10 102.12 21.22 123.34 Продаден
        Апартамент 44 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б44 1 спалня Б 10 65.14 13.53 78.67 Продаден
        Апартамент 45 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба Б45 студио Б 11 49.32 10.25 59.57 Продаден
        Апартамент 46 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б38 1 спалня Б 11 60.51 12.57 73.08 Продаден
        Апартамент 47 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба Б47 2 спални Б 11 102.12 21.22 123.34 Продаден
        Апартамент 48 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Б48 1 спалня Б 11 65.70 13.65 79.35 Продаден
        Магазин 10 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи В 1 109.18 22.56 131.74 Отдаден
        Магазин 11 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи В 1 267.89 55.35 323.24 Свободен
        Магазин 18 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи В 1 298.12 61.60 359.72 Свободен
        Апартамент 1 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В01 студио В 2 36.29 7.50 43.79 Продаден
        Апартамент 2 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба В02 2 спални В 2 87.46 18.07 105.53 Продаден
        Апартамент 3 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 2 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 4 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В04 1 спалня В 2 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 5 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В05 1 спалня В 2 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 6 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В06 1 спалня В 2 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 7 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В07 студио В 3 36.29 7.50 43.79 Продаден
        Апартамент 8 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба В08 2 спални В 3 87.46 18.07 105.53 Продаден
        Апартамент 9 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 3 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 10 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В10 1 спалня В 3 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 11 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В11 1 спалня В 3 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 12 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В12 1 спалня В 3 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 13 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В13 студио В 4 36.29 7.50 43.79 Продаден
        Апартамент 14 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба В14 2 спални В 4 87.46 18.07 105.53 Продаден
        Апартамент 15 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 4 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 16 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба В16 1 спалня В 4 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 17 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба В17 1 спалня В 4 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 18 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба В18 1 спалня В 4 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 19 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В19 студио В 5 36.29 7.50 43.79 Продаден
        Апартамент 20 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба В20 2 спални В 5 87.46 18.07 105.53 Продаден
        Апартамент 21 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 5 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 22 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В22 1 спалня В 5 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 23 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В23 1 спалня В 5 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 24 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В24 1 спалня В 5 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 25 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В25 студио В 6 36.29 7.50 43.79 Продаден
        Апартамент 26 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба В26 2 спални В 6 87.46 18.07 105.53 Продаден
        Апартамент 27 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 6 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 28 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В28 1 спалня В 6 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 29 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В29 1 спалня В 6 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 30 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В30 1 спалня В 6 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 31 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В31 студио В 7 36.29 7.50 43.79 Продаден
        Апартамент 32 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба В32 2 спални В 7 87.46 18.07 105.53 Продаден
        Апартамент 33 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 7 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 34 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В34 1 спалня В 7 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 35 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В35 1 спалня В 7 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 36 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В36 1 спалня В 7 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 37 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В37 студио В 8 36.29 7.50 43.79 Продаден
        Апартамент 38 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба В38 2 спални В 8 87.46 18.07 105.53 Продаден
        Апартамент 39 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 8 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 40 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В40 1 спалня В 8 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 41 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В41 1 спалня В 8 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 42 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В42 1 спалня В 8 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 43 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В43 студио В 9 36.29 7.50 43.79 Продаден
        Апартамент 44 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба В44 2 спални В 9 87.46 18.07 105.53 Продаден
        Апартамент 45 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 9 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 46 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В46 1 спалня В 9 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 47 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В03 1 спалня В 9 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 48 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В09 1 спалня В 9 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 49 Дневна-трапезария, Спалня, Гардероб, Б+WC, Тераса + Изба В15 1 спалня В 10 86.30 17.83 104.13 Продаден
        Апартамент 50 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 10 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 51 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В21 1 спалня В 10 61.34 12.67 74.01 Продаден
        Апартамент 52 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба В27 1 спалня В 10 55.92 11.55 67.47 Продаден
        Апартамент 53 Дневна-трапезария, спалня, Б+WC, Тераса + Изба В33 1 спалня В 10 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Апартамент 54 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, 2 Тераси 1 спалня В 11 86.30 17.83 104.13 Продаден
        Апартамент 55 Дневна-трапезария, Спалня, Склад, Б+WC, Тераса 1 спалня В 11 58.34 12.05 70.39 Продаден
        Апартамент 56 Дневна-трапезария, 2 Спални, Гардероб, 2 Б+WC, 2 Тераси + Изба В39 2 спални В 11 122.92 25.40 148.32 Продаден
        Апартамент 57 Дневна-трапезария, Б+WC, Тераса + Изба В45 студио В 11 42.52 8.79 51.31 Продаден
        Магазин 12 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Г 1 381.22 76.38 457.60 Отдаден
        Магазин 13 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Г 1 70.12 14.05 84.17 Отдаден
        Магазин 17 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Г 1 194.10 38.89 232.99 Свободен
        Апартамент 1 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г01 1 спалня Г 2 50.64 10.15 60.79 Продаден
        Апартамент 2 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г02 1 спалня Г 2 61.34 12.29 73.63 Продаден
        Апартамент 3 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г03 1 спалня Г 2 54.99 11.02 66.01 Продаден
        Апартамент 4 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г04 1 спалня Г 2 57.30 11.48 68.78 Продаден
        Апартамент 5 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Г05 2 спални Г 2 87.05 17.44 104.49 Продаден
        Апартамент 6 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г06 1 спалня Г 3 50.64 10.15 60.79 Продаден
        Апартамент 7 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г07 1 спалня Г 3 61.34 12.29 73.63 Продаден
        Апартамент 8 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г08 1 спалня Г 3 54.99 11.02 66.01 Продаден
        Апартамент 9 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г09 1 спалня Г 3 57.30 11.48 68.78 Продаден
        Апартамент 10 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Г10 2 спални Г 3 87.05 17.44 104.49 Продаден
        Апартамент 11 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г11 1 спалня Г 4 50.64 10.15 60.79 Продаден
        Апартамент 12 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г12 1 спалня Г 4 61.34 12.29 73.63 Продаден
        Апартамент 13 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г13 1 спалня Г 4 54.99 11.02 66.01 Продаден
        Апартамент 14 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г14 1 спалня Г 4 57.30 11.48 68.78 Продаден
        Апартамент 15 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Г15 2 спални Г 4 87.05 17.44 104.49 Продаден
        Апартамент 16 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г16 1 спалня Г 5 50.64 10.15 60.79 Продаден
        Апартамент 17 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г17 1 спалня Г 5 61.34 12.29 73.63 Продаден
        Апартамент 18 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба Г18 1 спалня Г 5 54.99 11.02 66.01 Продаден
        Апартамент 19 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г19 1 спалня Г 5 57.30 11.48 68.78 Продаден
        Апартамент 20 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Г20 2 спални Г 5 87.05 17.44 104.49 Продаден
        Апартамент 21 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г21 1 спалня Г 6 50.64 10.15 60.79 Продаден
        Апартамент 22 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г22 1 спалня Г 6 61.34 12.29 73.63 Продаден
        Апартамент 23 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г23 1 спалня Г 6 54.99 11.02 66.01 Продаден
        Апартамент 24 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г24 1 спалня Г 6 57.30 11.48 68.78 Продаден
        Апартамент 25 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Г25 2 спални Г 6 87.05 17.44 104.49 Продаден
        Апартамент 26 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г26 1 спалня Г 7 50.64 10.15 60.79 Продаден
        Апартамент 27 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г27 1 спалня Г 7 61.34 12.29 73.63 Продаден
        Апартамент 28 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г28 1 спалня Г 7 54.99 11.02 66.01 Продаден
        Апартамент 29 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г29 1 спалня Г 7 57.30 11.48 68.78 Продаден
        Апартамент 30 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Г30 2 спални Г 7 87.05 17.44 104.49 Продаден
        Апартамент 31 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г31 1 спалня Г 8 50.64 10.15 60.79 Продаден
        Апартамент 32 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г32 1 спалня Г 8 61.34 12.29 73.63 Продаден
        Апартамент 33 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г33 1 спалня Г 8 54.99 11.02 66.01 Продаден
        Апартамент 34 Дневна-трапезария, Спалня, Баня+WC, Тераса + Изба Г34 1 спалня Г 8 57.30 11.48 68.78 Продаден
        Апартамент 35 Дневна-трапезария, 2 Спални, Б+WC, WC, Тераса + Изба Г35 2 спални Г 8 87.05 17.44 104.49 Продаден
        Магазин 14 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Д 1 180.25 34.73 214.98 Отдаден
        Магазин 15 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Д 1 103.23 19.89 123.12 Отдаден
        Магазин 16 Зала за продажби, Склад, WC търговски площи Д 1 421.31 81.19 502.50 Отдаден
        Апартамент 1 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба 1 1 спалня Д 2 63.00 12.14 75.14 Продаден
        Апартамент 2 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба 2 2 спални Д 2 87.59 16.88 104.47 Продаден
        Апартамент 3 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба 3 2 спални Д 2 92.53 17.83 110.36 Продаден
        Апартамент 4 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба 4 1 спалня Д 2 53.12 10.24 63.36 Продаден
        Апартамент 5 Дневна-трапезария, Спалня, Гардероб, Б+WC, Тераса + Изба 5 1 спалня Д 3 68.16 13.13 81.29 Продаден
        Апартамент 6 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба 6 2 спални Д 3 93.74 18.06 111.80 Продаден
        Апартамент 7 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба 7 2 спални Д 3 99.16 19.11 118.27 Продаден
        Апартамент 8 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба 8 1 спалня Д 3 53.12 10.24 63.36 Продаден
        Апартамент 9 Дневна-трапезария, Спалня, Гардероб, Б+WC, Тераса + Изба 9 1 спалня Д 4 68.16 13.13 81.29 Продаден
        Апартамент 10 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба 10 2 спални Д 4 93.74 18.06 111.80 Продаден
        Апартамент 11 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба 11 2 спални Д 4 92.53 17.83 110.36 Продаден
        Апартамент 12 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба 12 1 спалня Д 4 53.12 10.24 63.36 Продаден
        Апартамент 13 Дневна-трапезария, Спалня, Гардероб, Б+WC, Тераса + Изба 13 1 спалня Д 5 68.16 13.13 81.29 Продаден
        Апартамент 14 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба 14 2 спални Д 5 93.74 18.06 111.80 Продаден
        Апартамент 15 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба 15 2 спални Д 5 99.16 19.11 118.27 Продаден
        Апартамент 16 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба 16 1 спалня Д 5 53.12 10.24 63.36 Продаден
        Апартамент 17 Дневна-трапезария, Спалня, Гардероб, Б+WC, Тераса + Изба 17 1 спалня Д 6 68.16 13.13 81.29 Продаден
        Апартамент 18 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Тераса + Изба 18 2 спални Д 6 93.74 18.06 111.80 Продаден
        Апартамент 19 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба 19 2 спални Д 6 99.16 19.11 118.27 Продаден
        Апартамент 20 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба 20 1 спалня Д 6 53.12 10.24 63.36 Продаден
        Апартамент 21 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба 21 2 спални Д 7 92.53 17.83 110.36 Продаден
        Апартамент 22 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба 22 1 спалня Д 7 53.12 10.24 63.36 Продаден
        Апартамент 23 Дневна-трапезария, 2 Спални, 2 Б+WC, Перално помещение, Тераса + Изба 23 2 спални Д 8 99.16 19.11 118.27 Продаден
        Апартамент 24 Дневна-трапезария, Спалня, Б+WC, Тераса + Изба 24 1 спалня Д 8 53.12 10.24 63.36 Продаден
        ПМ127 Паркомясто -2 12.50 38.54 Свободен
        ПМ128 Паркомясто -2 14.30 44.09 Свободен
        ПМ129 Паркомясто -2 14.50 44.71 Продаден
        ПМ130 Паркомясто -2 13.00 40.08 Свободен
        ПМ131 Паркомясто -2 13.00 40.08 Свободен
        ПМ132 Паркомясто -2 14.40 44.40 Продаден
        ПМ133 Паркомясто -2 14.50 44.71 Продаден
        ПМ134 Паркомясто -2 14.10 43.47 Свободен
        ПМ135 Паркомясто -2 14.30 44.09 Свободен
        ПМ136 Паркомясто -2 13.50 41.62 Свободен
        ПМ137 Паркомясто -2 12.90 39.77 Свободен
        ПМ138 Паркомясто -2 13.80 42.55 Свободен
        ПМ139 Паркомясто -2 14.00 43.16 Свободен
        ПМ140 Паркомясто -2 14.20 43.78 Свободен
        ПМ141 Паркомясто -2 14.30 44.09 Свободен
        ПМ142 Паркомясто -2 14.50 44.71 Свободен
        ПМ143 Паркомясто -2 14.60 45.01 Свободен
        ПМ144 Паркомясто -2 13.80 42.55 Свободен
        ПМ145 Паркомясто -2 14.20 43.78 Продаден
        ПМ146 Паркомясто -2 14.40 44.40 Продаден
        ПМ147 Паркомясто -2 14.80 45.63 Свободен
        ПМ148 Паркомясто -2 14.90 45.94 Свободен
        ПМ149 Паркомясто -2 15.00 46.25 Свободен
        ПМ150 Паркомясто -2 18.90 58.27 Свободен
        ПМ151 Паркомясто -2 21.50 66.29 Свободен
        ПМ152 Паркомясто -2 17.30 53.34 Свободен
        ПМ153 Паркомясто -2 18.50 57.04 Свободен
        ПМ154 Паркомясто -2 20.00 61.66 Свободен
        ПМ155 Паркомясто -2 17.10 52.72 Свободен
        ПМ156 Паркомясто -2 17.20 53.03 Свободен
        ПМ157 Паркомясто -2 15.00 46.25 Свободен
        ПМ158 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ159 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ160 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ161 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ162 Паркомясто -2 16.70 51.49 Свободен
        ПМ163 Паркомясто -2 21.50 66.29 Свободен
        ПМ164 Паркомясто -2 21.50 66.29 Свободен
        ПМ165 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ166 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ167 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ168 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ169 Паркомясто -2 16.00 49.33 Продаден
        ПМ170 Паркомясто -2 16.00 49.33 Продаден
        ПМ171 Паркомясто -2 22.00 67.83 Продаден
        ПМ172 Паркомясто -2 14.00 43.16 Свободен
        ПМ173 Паркомясто -2 14.00 43.16 Свободен
        ПМ174 Паркомясто -2 14.00 43.16 Свободен
        ПМ175 Паркомясто -2 14.40 44.40 Свободен
        ПМ176 Паркомясто -2 14.90 45.94 Свободен
        ПМ177 Паркомясто -2 14.90 45.94 Свободен
        ПМ178 Паркомясто -2 17.00 52.41 Свободен
        ПМ179 Паркомясто -2 15.50 47.79 Свободен
        ПМ180 Паркомясто -2 15.50 47.79 Свободен
        ПМ181 Паркомясто -2 15.50 47.79 Свободен
        ПМ182 Паркомясто -2 15.50 47.79 Свободен
        ПМ183 Паркомясто -2 18.00 55.50 Свободен
        ПМ184 Паркомясто -2 20.20 62.28 Продаден
        ПМ185 Паркомясто -2 17.00 52.41 Свободен
        ПМ186 Паркомясто -2 17.00 52.41 Свободен
        ПМ187 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ188 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ189 Паркомясто -2 17.00 52.41 Свободен
        ПМ190 Паркомясто -2 19.40 59.81 Свободен
        ПМ191 Паркомясто -2 15.00 46.25 Свободен
        ПМ192 Паркомясто -2 14.50 44.71 Свободен
        ПМ193 Паркомясто -2 14.40 44.40 Свободен
        ПМ194 Паркомясто -2 14.40 44.40 Свободен
        ПМ195 Паркомясто -2 14.40 44.40 Свободен
        ПМ196 Паркомясто -2 14.40 44.40 Свободен
        ПМ197 Паркомясто -2 13.60 41.93 Свободен
        ПМ198 Паркомясто -2 13.50 41.62 Свободен
        ПМ199 Паркомясто -2 14.00 43.16 Свободен
        ПМ200 Паркомясто -2 14.10 43.47 Свободен
        ПМ201 Паркомясто -2 14.80 45.63 Свободен
        ПМ202 Паркомясто -2 14.80 45.63 Свободен
        ПМ203 Паркомясто -2 14.40 44.40 Свободен
        ПМ204 Паркомясто -2 14.40 44.40 Свободен
        ПМ205 Паркомясто -2 16.50 50.87 Продаден
        ПМ206 Паркомясто -2 16.10 49.64 Продаден
        ПМ207 Паркомясто -2 15.80 48.71 Свободен
        ПМ208 Паркомясто -2 15.40 47.48 Свободен
        ПМ209 Паркомясто -2 20.30 62.59 Продаден
        ПМ210 Паркомясто -2 16.20 49.95 Свободен
        ПМ211 Паркомясто -2 16.40 50.56 Продаден
        ПМ212 Паркомясто -2 14.40 44.40 Свободен
        ПМ213 Паркомясто -2 13.00 40.08 Свободен
        ПМ214 Паркомясто -2 15.80 48.71 Свободен
        ПМ215 Паркомясто -2 19.70 60.74 Свободен
        ПМ216 Паркомясто -2 15.80 48.71 Продаден
        ПМ217 Паркомясто -2 15.10 46.56 Продаден
        ПМ218 Паркомясто -2 15.80 48.71 Продаден
        ПМ219 Паркомясто -2 15.10 46.56 Продаден
        ПМ220 Паркомясто -2 24.30 74.92 Продаден
        ПМ221 Паркомясто -2 24.30 74.92 Продаден
        ПМ222 Паркомясто -2 20.10 61.97 Продаден
        ПМ223 Паркомясто -2 20.10 61.97 Продаден
        ПМ224 Паркомясто -2 24.40 75.23 Продаден
        ПМ225 Паркомясто -2 16.80 51.80 Свободен
        ПМ226 Паркомясто -2 16.80 51.80 Свободен
        ПМ227 Паркомясто -2 17.10 52.72 Продаден
        ПМ228 Паркомясто -2 17.20 53.03 Продаден
        ПМ229 Паркомясто -2 30.10 92.80 Продаден
        ПМ230 Паркомясто -2 28.60 88.18 Продаден
        ПМ231 Паркомясто -2 26.15 80.62 Продаден
        ПМ232 Паркомясто -2 25.70 79.24 Продаден
        ПМ233 Паркомясто -2 29.10 89.72 Продаден
        ПМ234 Паркомясто -2 16.80 51.80 Свободен
        ПМ235 Паркомясто -2 16.10 49.64 Свободен
        ПМ236 Паркомясто -2 18.90 58.27 Продаден
        ПМ237 Паркомясто -2 15.40 47.48 Продаден
        ПМ238 Паркомясто -2 15.80 48.71 Свободен
        ПМ239 Паркомясто -2 16.00 49.33 Свободен
        ПМ240 Паркомясто -2 20.00 61.66 Продаден
        ПМ241 Паркомясто -2 21.70 66.90 Продаден
        ПМ242 Паркомясто -2 21.80 67.21 Свободен
        ПМ243 Паркомясто -2 26.30 54.17 Продаден
        ПМ244 Паркомясто -2 22.80 70.30 Продаден
        ПМ245 Паркомясто -2 24.60 75.85 Продаден
        ПМ246 Паркомясто -2 16.10 49.64 Продаден
        ПМ247 Паркомясто -2 16.10 49.64 Продаден
        ПМ248 Паркомясто -2 20.40 62.90 Продаден
        ПМ249 Паркомясто -2 15.50 47.79 Продаден
        ПМ250 Паркомясто -2 15.20 46.86 Продаден
        ПМ251 Паркомясто -2 15.20 46.86 Продаден
        ПМ252 Паркомясто -2 14.80 45.63 Продаден
        ПМ253 Паркомясто -2 16.50 33.99 Продаден
        ПМ254 Паркомясто -2 18.00 37.08 Продаден
        ПМ255 Паркомясто -2 18.30 37.70 Продаден
        ПМ01 Паркомясто -1 12.50 39.47 Продаден
        ПМ02 Паркомясто -1 14.30 45.15 Продаден
        ПМ03 Паркомясто -1 14.50 45.78 Продаден
        ПМ04 Паркомясто -1 13.00 41.05 Продаден
        ПМ05 Паркомясто -1 13.10 41.36 Продаден
        ПМ06 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ07 Паркомясто -1 14.50 45.78 Продаден
        ПМ08 Паркомясто -1 14.10 44.52 Продаден
        ПМ09 Паркомясто -1 14.30 45.15 Продаден
        ПМ10 Паркомясто -1 13.40 42.31 Продаден
        ПМ11 Паркомясто -1 12.90 40.73 Продаден
        ПМ12 Паркомясто -1 13.80 43.57 Продаден
        ПМ13 Паркомясто -1 14.00 44.21 Продаден
        ПМ14 Паркомясто -1 14.20 44.84 Продаден
        ПМ15 Паркомясто -1 14.30 45.15 Продаден
        ПМ16 Паркомясто -1 14.50 45.78 Продаден
        ПМ17 Паркомясто -1 14.60 46.10 Продаден
        ПМ18 Паркомясто -1 13.80 43.57 Продаден
        ПМ19 Паркомясто -1 14.20 44.84 Продаден
        ПМ20 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ21 Паркомясто -1 14.80 46.73 Продаден
        ПМ22 Паркомясто -1 14.90 47.05 Продаден
        ПМ23 Паркомясто -1 15.00 47.36 Продаден
        ПМ24 Паркомясто -1 18.90 59.68 Продаден
        ПМ25 Паркомясто -1 21.50 67.89 Продаден
        ПМ26 Паркомясто -1 17.30 54.63 Продаден
        ПМ27 Паркомясто -1 18.50 58.41 Продаден
        ПМ28 Паркомясто -1 20.00 63.15 Продаден
        ПМ29 Паркомясто -1 17.10 53.99 Продаден
        ПМ30 Паркомясто -1 17.20 54.31 Продаден
        ПМ31 Паркомясто -1 15.00 47.36 Продаден
        ПМ32 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ33 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ34 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ35 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ36 Паркомясто -1 16.70 52.73 Продаден
        ПМ37 Паркомясто -1 21.50 67.89 Продаден
        ПМ38 Паркомясто -1 21.50 67.89 Продаден
        ПМ39 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ40 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ41 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ42 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ43 Паркомясто -1 15.40 48.63 Продаден
        ПМ44 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ45 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ46 Паркомясто -1 14.00 44.21 Продаден
        ПМ47 Паркомясто -1 14.00 44.21 Продаден
        ПМ48 Паркомясто -1 14.00 44.21 Продаден
        ПМ49 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ50 Паркомясто -1 14.90 47.05 Продаден
        ПМ51 Паркомясто -1 14.90 47.05 Продаден
        ПМ52 Паркомясто -1 17.00 53.68 Продаден
        ПМ53 Паркомясто -1 15.50 48.94 Продаден
        ПМ54 Паркомясто -1 15.50 48.94 Продаден
        ПМ55 Паркомясто -1 15.50 48.94 Продаден
        ПМ56 Паркомясто -1 15.50 48.94 Продаден
        ПМ57 Паркомясто -1 18.00 56.84 Продаден
        ПМ58 Паркомясто -1 20.20 63.78 Продаден
        ПМ59 Паркомясто -1 17.00 53.68 Продаден
        ПМ60 Паркомясто -1 17.00 53.68 Продаден
        ПМ61 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ62 Паркомясто -1 16.00 50.52 Продаден
        ПМ63 Паркомясто -1 17.00 53.68 Продаден
        ПМ64 Паркомясто -1 19.40 61.26 Продаден
        ПМ65 Паркомясто -1 15.00 47.36 Продаден
        ПМ66 Паркомясто -1 14.50 45.78 Продаден
        ПМ67 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ68 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ69 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ70 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ71 Паркомясто -1 13.60 42.94 Продаден
        ПМ72 Паркомясто -1 13.50 42.63 Свободен
        ПМ73 Паркомясто -1 14.00 44.21 Свободен
        ПМ74 Паркомясто -1 14.10 44.52 Свободен
        ПМ75 Паркомясто -1 14.80 46.73 Продаден
        ПМ76 Паркомясто -1 14.80 46.73 Продаден
        ПМ77 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ78 Паркомясто -1 14.40 45.47 Свободен
        ПМ79 Паркомясто -1 16.50 52.10 Продаден
        ПМ80 Паркомясто -1 16.10 50.84 Продаден
        ПМ81 Паркомясто -1 15.80 49.89 Свободен
        ПМ82 Паркомясто -1 15.40 48.63 Свободен
        ПМ83 Паркомясто -1 20.30 64.10 Продаден
        ПМ84 Паркомясто -1 16.20 51.15 Продаден
        ПМ85 Паркомясто -1 16.40 51.78 Свободен
        ПМ86 Паркомясто -1 14.40 45.47 Резервиран
        ПМ87 Паркомясто -1 13.00 41.05 Свободен
        ПМ88 Паркомясто -1 15.80 49.89 Свободен
        ПМ89 Паркомясто -1 15.10 47.68 Свободен
        ПМ90 Паркомясто -1 15.80 49.89 Свободен
        ПМ91 Паркомясто -1 15.10 47.68 Свободен
        ПМ92 Паркомясто -1 24.30 76.73 Продаден
        ПМ93 Паркомясто -1 24.30 76.73 Продаден
        ПМ94 Паркомясто -1 20.10 63.47 Продаден
        ПМ95 Паркомясто -1 20.10 63.47 Продаден
        ПМ96 Паркомясто -1 24.40 77.04 Продаден
        ПМ97 Паркомясто -1 16.80 53.05 Продаден
        ПМ98 Паркомясто -1 16.80 53.05 Продаден
        ПМ99 Паркомясто -1 17.10 53.99 Продаден
        ПМ100 Паркомясто -1 17.20 54.31 Продаден
        ПМ101 Паркомясто -1 30.10 95.04 Продаден
        ПМ102 Паркомясто -1 28.60 90.31 Продаден
        ПМ103 Паркомясто -1 26.20 82.73 Продаден
        ПМ104 Паркомясто -1 25.60 80.83 Продаден
        ПМ105 Паркомясто -1 16.80 53.05 Продаден
        ПМ106 Паркомясто -1 14.40 45.47 Продаден
        ПМ107 Паркомясто -1 18.90 59.68 Продаден
        ПМ108 Паркомясто -1 15.50 48.94 Продаден
        ПМ109 Паркомясто -1 15.70 49.57 Продаден
        ПМ110 Паркомясто -1 15.50 48.94 Продаден
        ПМ111 Паркомясто -1 20.40 64.41 Продаден
        ПМ112 Паркомясто -1 21.70 68.52 Продаден
        ПМ113 Паркомясто -1 22.00 69.47 Продаден
        ПМ114 Паркомясто -1 26.30 83.04 Продаден
        ПМ115 Паркомясто -1 22.80 71.99 Продаден
        ПМ116 Паркомясто -1 24.60 77.68 Продаден
        ПМ117 Паркомясто -1 16.30 51.47 Продаден
        ПМ118 Паркомясто -1 16.20 51.15 Продаден
        ПМ119 Паркомясто -1 20.40 64.41 Продаден
        ПМ120 Паркомясто -1 15.50 48.94 Продаден
        ПМ121 Паркомясто -1 15.10 47.68 Продаден
        ПМ122 Паркомясто -1 15.20 47.99 Продаден
        ПМ123 Паркомясто -1 14.80 46.73 Продаден
        ПМ124 Паркомясто -1 15.30 48.31 Продаден
        ПМ125 Паркомясто -1 17.40 54.94 Продаден
        ПМ126 Паркомясто -1 17.50 55.26 Продаден